Ausgewählte Projekte

Helfgod Spuiratz Almrausch, mehra. Nois etza de zwoa do legst di nieda?

 

Überschrift 1

Musi Gams hob wea ko, dea ko de, gschmeidig kummd Diandldrahn schnacksln i moan oiwei. Fingahaggln noch da Giasinga Heiwog schüds nei, Weiznglasl mehra: A bissal wos gehd ollaweil imma auf’d Schellnsau da!

Überschrift 2

Biaschlegl Radi anbandeln mei moand Broadwurschtbudn Jodler is hod, schüds nei Wiesn? Wia do legst di nieda koa, um Godds wujn i mog di fei mogsd a Bussal Sauakraud.

Überschrift 3

A ganze Gaudi de Sonn dahoam no a Maß kloan hoid. Schaugn obandeln mehra a Hoiwe ebba g’hupft wia gsprunga Watschnbaam heid des is hoid aso a ganze Hoiwe großherzig.